Menü Menü

Honosított európai-nemzetközi szabványok:

MSZ EN ISO 12100:2011 Gépek biztonsága. A kialakítás általános elvei. Kockázatértékelés és kockázatcsökkentés (ISO 12100:2010)

MSZ EN ISO 13857:2008 Gépek biztonsága. Biztonsági távolságok a veszélyes terek felső és alsó végtaggal való elérése ellen

Honosított európai szabványok:

MSZ EN 81-1:1998+A3:2010 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 1. rész: Villamos üzemű személy- és teherfelvonók.

MSZ EN 81-2:1998+A3:2010 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 2. rész: Hidraulikus üzemű személy- és teherfelvonók.

MSZ EN 81-3:2000+A1:2009 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 3. rész: Villamos és hidraulikus üzemelő kisteher-felvonók

MSZ EN 81-21:2010 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 21. rész: Új személy- és személy-teherfelvonók létesítése meglévő épületekben

MSZ EN 81-28:2004 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy és teherfelvonók. 28. rész: Távvészjelzés személy- és teherfelvonókhoz

MSZ EN 81-31:2010 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Kizárólag teherszállításra használt felvonók 31. rész: Járható fülkéjű teherfelvonók.

MSZ EN 81-40:2009 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Különleges személy- és teherfelvonók. 40. rész: Lépcsőfelvonók és ferdepályás emelőlapok mozgáskorlátozott személyek számára.

MSZ EN 81-41:2011 Felvonók szerkezetének és beépítésének előírásai. Különleges személy- és teherfelvonók. 41. rész: Függőleges pályájú emelőlapok mozgáskorlátozott személyek számára

MSZ EN 81-43:2009 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt különleges felvonók. 43. rész: Darukezelő-felvonók

MSZ EN 81-58:2004 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Felülvizsgálat és vizsgálatok. 58. rész: Aknaajtók tűzállósági vizsgálata.

MSZ EN 81-70:2006 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és teherfelvonók speciális alkalmazásai. 70. rész: Fogyatékkal élők által is igénybe vehető felvonók

MSZ EN 81-71:2005+A1:2007 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és teherfelvonók speciális alkalmazásai. 71. rész: Vandálbiztos felvonók

MSZ EN 81-72:2004 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és teherfelvonók különleges alkalmazásai. 72. rész: Tűzoltófelvonók

MSZ EN 81-73:2005 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és teherfelvonók speciális alkalmazásai. 73. rész: Felvonók viselkedése tűz esetén

MSZ EN 81-80:2004 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 80. rész: A meglévő személy- és személy-teher felvonók biztonsági szintje emelésének követelményei.

MSZ EN 115-1:2008+A1:2010 Mozgólépcsők és mozgójárdák. 1. rész: Szerkezet és beépítés

MSZ EN 115-2:2010 Mozgólépcsők és mozgójárdák. 2. rész: Meglévő mozgólépcsők és mozgójárdák biztonságnövelésének követelményei.

MSZ EN 349:1993+A1:2008 Gépek biztonsága. Legkisebb távolságok a testrészek összenyomódásának elkerüléséhez.

MSZ EN 627:2000 Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák adatrögzítésének és távfelügyeletének szabályai.

MSZ EN 12015:2005 Elektromágneses összeférhetőség – Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák termékcsalád-szabványa. Zavarkibocsátás.

MSZ EN 12016:2004+A1:2009 Elektromágneses összeférhetőség – Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák termékcsalád-szabványa. Zavartűrés.

MSZ EN 12385-1:2002+A1:2009 Acélsodrony kötelek. Biztonság. 1. rész: Általános követelmények.

MSZ EN 12385-2:2002+A1:2008 Acélsodrony kötelek. Biztonság. 2. rész: Fogalom meghatározások, megnevezés és osztályozás

MSZ EN 12385-3:2004+A1:2008 Acélsodrony kötelek. Biztonság. 3. rész: Használati és karbantartási információk.

MSZ EN 12385-4:2002+A1:2008 Acélsodrony kötelek. Biztonság. 4. rész: Pászmás kötelek általános emelési célokra

MSZ EN 12385-5:2006 Acélsodrony kötelek. Biztonság. 5. rész: Pászmás kötelek felvonókhoz

MSZ EN 12385-6:2004 Acélsodrony kötelek. Biztonság. 6. rész: Sodronykötelek bányaaknákhoz

MSZ EN 12385-7:2003 Acélsodrony kötelek. Biztonság. 7. rész: Zárt szerkezetű sodronykötelek bányaaknában való használatra

MSZ EN 12385-8:2003 Acélsodrony kötelek. Biztonság. 8. rész: Sodrott emelő- és szállítókötelek személyszállításra tervezett kötélpályán való alkalmazásra

MSZ EN 12385-9:2003 Acélsodrony kötelek. Biztonság. 9. rész: Zárt szerkezetű szállítókötelek személyszállításra tervezett kötélpályán való alkalmazásra

MSZ EN 12385-10:2003+A1:2008 Acélsodrony kötelek. Biztonság. 10. rész: Spirális kötelek általános építési célokra

MSZ EN 13015:2001+A1:2009 Felvonók és mozgólépcsők karbantartása. A karbantartási utasítások követelményei

MSZ EN 13411-1:2002+A1:2009 Acélsodronykötél-végek Biztonság. 1. rész: Kötélszív acélsodronykötél-hurokhoz

MSZ EN 13411-2:2001+A1:2009 Acélsodronykötél-végek Biztonság. 2. rész: Sodronykötél hurokszemek összefonása

MSZ EN 13411-3:2004+A1:2009 Acélsodronykötél-végek Biztonság. 3. rész: Szorítógyűrűk és szorítógyűrűs kötélszemek

MSZ EN 13411-4:2002+A1:2009 Acélsodronykötél-végek Biztonság. 4. rész: Fémes és műgyantás kiöntés

MSZ EN 13411-5:2003+A1:2009 Acélsodronykötél-végek Biztonság. 5. rész: U alakú szorítókengyel sodronykötélhez

MSZ EN 13411-6:2004+A1:2009 Acélsodronykötél-végek Biztonság. 6. rész: Aszimmetrikus, ékes kötélbefogó kengyel

MSZ EN 13411-7:2006+A1:2009 Acélsodronykötél-végek Biztonság. 7. rész: Szimmetrikus, ékes kötélbefogó kengyel

MSZ EN 61000-6-1: 2007 Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-1. rész: Általános szabványok. A lakóhelyi, kereskedelmi és az enyhén ipari környezetek zavartűrése

MSZ EN 61000-6-3: 2007 Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-3. rész: Általános szabványok. A lakóhelyi, kereskedelmi és az enyhén ipari környezetek zavar kibocsátási szabványa.

MSZ EN 61000-6-4: 2007 Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-4. rész: Általános szabványok. Ipari környezetek zavar kibocsátási szabványa.

MSZ ISO 4190-1:2006 Felvonók létesítése. 1. rész: I., II., III. és VI. osztályba tartozó felvonók

MSZ ISO 4190-2:2006 Felvonók létesítése. 2. rész: IV. osztályba tartozó felvonók

MSZ ISO 4190-3:2006 Felvonók létesítése. 3. rész: V. osztályba tartozó kisteher-felvonók

MSZ ISO 4190-5:1994 Felvonók és kisteherfelvonók. 5. rész: Vezérlőszervek, jelzőszervek és egyéb szerelvények.

MSZ ISO 4190-6:2006 Felvonók és kisteher-felvonók. 6. rész: Személyfelvonók létesítése lakóépületekben. Tervezés és kiválasztás

MSZ ISO 7465:2006 Személyfelvonók és kisteher-felvonók. Fülkék és ellensúlyok vezetősínjei. T-típus Magyar nemzeti szabványok:

MSZ 6701-9:1976 Anyagmozgató berendezések elnevezése. Felvonók

MSZ 9113:2003/2. kiadás Felvonók létesítése. A felvonók épülettűzzel kapcsolatos kiegészítő követelményei (A 2005. szeptember hónapban kiadásra került 2. kiadás az érvényes!!)

MSZ 9746-1:1992 Sodronykötélvég ékes-hüvelyes rögzítése. Szerkezeti és szerelési követelmények

MSZ 15695:2008 Felvonók és mozgólépcsők létesítése. Építmények függőleges forgalomellátásának követelményei

MSZ 15699:2009 Mozgólépcsők és mozgójárdák helyszíni vizsgálatai MSZ 15700:2005 Mozgólépcsők és mozgójárdák karbantartása

MSZ-04-11-4:1985 Felvonók létesítése. Körforgó személyfelvonók műszaki követelményei

MSZ-04-76:1990 Felvonók létesítési szabványaiban előírt egyes műszaki követelmények vizsgálati módszerei

MSZ-04-77:1988 Felvonók üzembe helyezési vizsgálata

MSZ-04-78:1988 Felvonók ellenőrző vizsgálata

MSZ-04-79:1988 Felvonók évenkénti fővizsgálata

MSZ-04-80:1984 A felvonó-karbantartás szakszerűségének ellenőrzése

MSZ-04-81:1980 Felvonók karbantartása

MSZ EN 81-1:2002 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 1. rész: Villamos üzemű személy- és teherfelvonók

MSZ EN 81-1:1998/A1:2006 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 1. rész: Villamos üzemű személy- és teherfelvonók

MSZ EN 81-1:1998/A2:2005 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 1. rész: Villamos üzemű személy- és teherfelvonók. A2: Gép- és kerékterek

MSZ EN 81-2:2002 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 2. rész: Hidraulikus üzemű személy- és teherfelvonók

MSZ EN 81-2:1998/A1:2006 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 2. rész: Hidraulikus üzemű személy- és teherfelvonók.

MSZ EN 81-2:1998/A2:2005 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 2. rész: Hidraulikus üzemű személy- és teherfelvonók A2: Gép- és kerékterek

MSZ EN 81-3:2002 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 3. rész: Villamos és hidraulikus üzemű kisteher-felvonók

MSZ EN 115:1999 Mozgólépcsők és mozgójárdák szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai (2009.12.01-ig volt érvényes)

MSZ EN 115:1995/A2:2005 Mozgólépcsők és mozgójárdák szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai (2009.12.01-ig volt érvényes)

MSZ EN 13015:2001 Felvonók és mozgólépcsők karbantartása. A karbantartási utasítások követelményei MSZ 9113:1998 Felvonók létesítése. Biztonsági felvonók műszaki követelményei

MSZ 9113:2003 Felvonók létesítése. A felvonók épülettűzzel kapcsolatos kiegészítő követelményei (Csak 2005 szeptemberéig volt érvényes!)

MSZ 14800-5:1994 Tűzállósági vizsgálatok. Ajtók és belső üvegfelületek tűzállósági határértékeinek meghatározása

MSZ-04-11-1:1985 Felvonók létesítése. Általános rendeltetésű felvonók műszaki követelményei

MSZ-04-11-1:1985/1M:1998 Felvonók létesítése. Általános rendeltetésű felvonók műszaki követelményei

MSZ-04-11-2:1985 Felvonók létesítése. Személyfelvonók forgalom-ellátásának követelményei

MSZ-04-11-3:1985 Felvonók létesítése. Biztonsági felvonók műszaki követelményei MSZ-04-11-5:1985 Felvonók létesítése. Hidraulikus felvonók műszaki követelményei

MSZ-04-11-6:1986 Felvonók létesítése. Kisteher-felvonók műszaki követelményei

MSZ-04-11-7:1986 Felvonók létesítése. Névleges terhelés és névleges sebesség-választék

MSZ-04-11-8:1990 Felvonók létesítése. Vész- és üzemállapot-jeleket átvivő berendezések műszaki követelményei

MSZ-04-11/8: 1990/2M Felvonók létesítése. Vész- és üzemállapot-jeleket átvivő berendezések műszaki követelményei. (Módosítása a korszerű eszközök bevezethetősége érdekében az

MSZ 15698 szabvány részét fogja képezni)

MSZ-04-84:1987 Mozgólépcsők és mozgójárdák létesítésének műszaki követelményei

MSZ-04-90:1983 Felvonók létesítési tervdokumentációjának tartalmi és alaki követelményei

MSZ KGST 291:1976 helyett (1996-tól)

MSZ 12851:1976 Felvonó gépkönyv

MSZ KGST 726:1977 Villamos felvonók fülkéje, ellensúlya, vezetősínjei

MSZ KGST 727:1977 helyett (1996-tól) MSZ 12852:1977 Villamos felvonók biztonsági berendezései.

A jelenleg kidolgozás alatt álló magyar nemzeti szabványok (szabványjavaslatok):

MSZ 78 Felvonók helyszíni ellenőrző vizsgálatai. Új szabvány az MSZ 04-76:1990, MSZ 04-77:1988, MSZ 04-78:1988, MSZ 04-79:1988, MSZ 04-80:1984 szabványok helyett

MSZ 15697 Felvonók felújítása. Új, kiegészítő szabvány az MSZ EN 81 sorozathoz

MSZ 15698 Felvonók egyes minőségi követelményei. Új, kiegészítő szabvány az MSZ EN 81 sorozathoz

MSZ-04-81:1980/1M Felvonók karbantartása. Módosítás, korszerűsítés

MSZ-04-11/4:1985/1M Felvonók létesítése. Körforgó személyfelvonók műszaki követelményei. Módosítás az MSZ EN 81 szabványsorozat bevezetése miatt